รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์"

เรื่องต้องการแลกเปลี่ยนอัตราข้าราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์หยั่งเสียงสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2560

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เชิญทุกท่านร่วมทำบญถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ณ สำนักสงฆ์วิปัสนาวังเพนียด ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนธุรกิจ

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อมูลชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยชุมชน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Image Gallery >> คลิกที่นี่ !!!

image1

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559...

image1

โครงการทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์วิปัสนาวังพลับพลาชัย บ้านวังเพนียด ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหว...

image1

โครงการรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารู...