ติดต่อเรา

สำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

ติดต่อสำนักงาน : โทรศัพท์ : 074-260200 ต่อ 8100


แผนที่ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ