ติดต่อเรา

สำนักงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

ติดต่อสำนักงาน : 0-7426-0200-4 ต่อ 1079


แผนที่ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ