อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
คณบดีฯ

สายตรงคณบดีฯ

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนวิจัยชั้นเลิศเพื่อก้าวสู่ คศ.3 กับวิทยากรชั้นนำ อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM แล้วเจอกันในวันที่ 24 มิ.ย. 64 นี้ ย้ำว่างานนี้มีอะไรดีๆ เพียบค่ะ อย่าลืมสมัครกันมาเยอะๆ นะคะ

ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูต เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 Admission รับสมัคร/ชำระเงิน ผ่านระบบ myTCAS >> วันที่ 7- 15 พฤษภาคม 2564 http://regis.skru.ac.th/skru_app/webmain/main.php

TCAS64: สาธิตวิธีการสมัครรอบ 3 Admission ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.

เชิญชวนนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "วิศวกรสังคม" ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท เปิดรับผลงานทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับบุคลากรที่เดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2564 กรุณากรอกแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยครับ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยาการ อำเภอสทงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม Python สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม
 Image Gallery >> คลิกที่นี่ !!!
image1

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นและขนมไทย เมื่...

image1

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ "เทคนิคการทําวิจัยเน้นการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชา...

image1

ประมวลภาพ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?สืบสาน สร้างมูลค่าต่อยอดภูมิปัญญาผ้าปาเต๊ะสู่การส...


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 12475