Images Gallery

ประมวลภาพกิจกรรมดีๆ กับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กสงขลา ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.