Images Gallery

ประมวลภาพกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย (สุขสันต์..วันสงกรานต์) เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ลานใต้ตึกอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา