Images Gallery

ประมวลภาพกิจกรรม "วัดเด็กแห่งชาติ" เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล