อาจารย์ ดร.มุมตาส มีระมาน
คณบดีฯ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูต เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 Admission รับสมัคร/ชำระเงิน ผ่านระบบ myTCAS >> วันที่ 7- 15 พฤษภาคม 2564 http://regis.skru.ac.th/skru_app/webmain/main.php

TCAS64: สาธิตวิธีการสมัครรอบ 3 Admission ผ่านทาง Facebook Live ที่เพจนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.

เชิญชวนนักศึกษาราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "วิศวกรสังคม" ชิงทุนการศึกษารวม 200,000 บาท เปิดรับผลงานทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับบุคลากรที่เดินทางข้ามจังหวัด ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2564 กรุณากรอกแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยครับ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยาการ อำเภอสทงพระ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการเขียนโปรแกรม Python สำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย อ่านเก่ง เขียนเก่ง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย อังกฤษ อ่านเก่ง แปลเก่ง รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาในความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลันราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 1/2560

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม
 Image Gallery >> คลิกที่นี่ !!!
image1

ประมวลภาพกิจกรรม บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะชุมชนด้วยการจัดการขยะ...

image1

ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวการศึกษา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2563 ณ โรงเรียน อบจ...

image1

ประมวลภาพกิจกรรม "ทอดกฐินสามัคคี" ในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ สำนักสงฆ์ตรัยบรรพต (เขาสามยอด)...